IT

IT-sektorn har den högsta rörligheten bland specialister på marknaden. Att rekrytera denna högt efterfrågade kompetens är ett hantverk som många företag behöver assistans med idag

Vi hjälper dig att attrahera och rekrytera nyckelpersoner inom IT. Detta genom lång erfarenhet av digital rekrytering, stort nätverk och konstant närvaro på kandidatmarknaden. Vi tänker nytt och arbetar efter en välbeprövad rekryteringsprocess där vi behöver vara flexibla för att möta marknadens behov och de krav som ställs på oss rekryteringskonsulter.

De roller vi rekryterar till arbetar med allt från Strategi & Verksamhet till Design och Teknik. Vi rekryterar ofta både verksamhetsnära IT-roller såväl som tekniska specialister och ledare.