Interim Management

Är ni i behov av att hitta en tillfällig ledare eller rekrytera en chef? Då är Captica rätt partner! Vi på Captica har stor erfarenhet av att tillsätta chefer och seniora roller till varierande branscher.


En interimskonsult från Captica ger ditt företag en skräddarsydd ledare eller specialist för att hantera en hastigt uppkommen situation eller ett tillfälligt projekt. Vi kan till exempel hjälpa dig hitta VD, verksamhetschef, marknadschef, försäljningschef, ekonomichef, inköpschef och senior projektledare. Interim Management för rätt chefslösning. 

Är ni i behov av en långsiktig lösning är Capticas chefsrekryteringsmodell för er. Vi arbetar kombinerat med annonsering och search, allt beroende på uppdragets karaktär. Som del i processen är vi certifierade för personlighets och färdighetstester från TalentQ.

Gemensamt för samtliga ledare och specialister oavsett interimkonsult eller rekrytering är att samtliga har en stark bakgrund från operativa roller i olika roller hos ett bolag. De har stor förmåga att snabbt sätta sig in i situationen och agera anpassat därefter.

Som en del i vår process är vi certifierade för personlighets och färdighetstester genom TalentQ.

Exempel på tjänster

VD, Verksamhetschefer, Marknadschefer, Försäljningschefer, Ekonomichefer, Inköpschefer, Kommunikationschefer och Seniora projektledare.