Management

Att anställa chefer och ledare kräver ofta mer, både av beställare och vi som sköter rekryteringen.

Vi arbetar enligt en systematisk process där vi värdesätter det unika i varje kund och uppdrag och vi som sköter rekryteringen har stor erfarenhet av att rekrytera ledare. Naturligtvis hanterar vi uppdraget helt konfidentiellt och med stor professionalism.